Perspektiv

Arrangementsinformasjon

-

Perspektiv – St. Hallvard 2020

St. Hallvard markeres i 2020, og Søndag 24. mai markeres det på Lier kulturscene.
Alle er velkomne inn i foajéen hvor det vil bli kunst, tekster fra lier kulturskoles skrivekurs og musikk fra studenter fra Barratt-Due.
Hold av dagen og gled dere allerede nå!

Arrangementet er gratis, men vi ber om at alle som kommer, tar ut en billett